นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติงานแผนการขับเคลื่อนด้านมวลชน ครั้งที่ 1 ของ กอ.รมน.จว.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา