นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา