นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา