นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีทำบุญอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหรือหาการเตรียมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าตนไทย ปีที่ 10 ระดับภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและประกวดผลิตผลการเกษตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา