นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ภูเขาไม้
รายละเอียด : -
สถานที่ : สะพานท่าเทียบเรือท่ามะแน๊ะห์ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย