นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 08:30 - 00:00 มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเพื่อยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม ในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา