นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:40 - 00:00 ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา