นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติงานการกุศล รวมน้ำใจสู่ยามีอุ้ลอิสลาม ครั้งที่ 5
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 9 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา