นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:40 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา