นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 14:00 ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา