นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี"
รายละเอียด : -ชุดผ้าไทย หรือ ชุดจิตอาสา
สถานที่ : ถนนสายวัฒนธรรมตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา