นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี" ชุดผ้าไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ถนนสายวัฒนธรรมตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา