นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี"
รายละเอียด : ชุดผ้าไทย หรือ ชุดจิตอาสา
สถานที่ : ถนนสายวัฒนธรรมตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา