นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามพระดำริ (ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา