นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
2 09:00 - 00:00 ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประุชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
4 16:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด งวดที่ 35
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา