นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมงานแถลงข่าวงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานที่ตั้งโรงแรม 3 แห่ง ในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา