นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:40 - 00:00 ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา
2 16:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิด "งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย" ครั้งที่ 38 ปี 61
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ