นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 16:30 ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี