นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 17:00 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐ่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี