นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 15:15 เข้าร่วมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี