นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 168 ม.6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ทับปุด หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา