นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักย์ภาพคนไร้ที่พึงและขอทราน ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องทองคำ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้บริหาร ททท.กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอทับปุด
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอชิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
4 17:45 - 00:00 ร่วมงานเลี้ยงวันชาติออสเตรเลีย ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมฮิลตัน จังหวัดภูเก็ต