นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา