นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 31 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:15 - 00:00 ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรม ที พี เพลส (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม ที พี เพลส ซอย 1 ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการตรวจสอบที่ตั้งโครงการฯ ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา