นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 31 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 เข้าร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
2 13:15 - 00:00 ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรม ที พี เพลส (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม ที พี เพลส ซอย 1 ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีร้านกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการตรวจสอบที่ตั้งโครงการฯ ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
5 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา (ก.ช.ภ.จ.พังงา)ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา