นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมและติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน และพิจารณารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา