นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหรา ม.6 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนง.โยธาธิการฯ
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปี 62
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา