นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย -
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา