นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาจังหวัด (ด้านอาชีพ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา