นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตำบลเหล อำเภอกะปง
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอตะกั่วป่า