นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพังงา