นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าไปยังเกาะปันหยี จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา