นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา