นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา (ห้องอาหารทองคำ) อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา