นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา (ห้องอาหารทองคำ)
2 09:00 - 00:00 พิธีเปิดการซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ ภายใต้โครงการ "โรงเรียนแข็มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือคลื่นสึนามิใน 18 ประเทศเอเซียแผซิฟิก (กล่าวต้อนรับ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดพระธาตุคีรีเขต อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา