นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา (ห้องอาหารทองคำ)
2 10:00 - 00:00 ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วันพระธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา