นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 พบปะเพื่อให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ กรณีขอใช้บัญชีสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา