นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ร่วมเป็นเกียรติในการบูรณาการตรวจตราทางน้ำ พื้นที่อ่าวพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่อ่าวพังงา