-รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดพังงา
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -