นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
รายละเอียด : -ผู้บังคับบัญชา แต่งเครื่องแบบปกติกากีแขนยาวคอพับประดับเครื่องหมายชั้น-ยศ นายกองสวมหมวกทรงหม้อตาล
สถานที่ : บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5)
2 16:30 - 00:00 ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "สวท. พังงาคัพ ครั้งที่ 1"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา