นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา