นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย IMT - GI
รายละเอียด : -ครั้งที่ 11
สถานที่ : ณ รร.รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กทม.