นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย IMT - GI
รายละเอียด : -ครั้งที่ 11
สถานที่ : ณ รร.รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กทม.
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ต.ทุ่งคาโงก อำเภอเมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา