นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 16:30 ประธานคณะอนุกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก อ.เกาะยาว จ.พังงา