นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธี "วิวาห์หวาน ตำนานเมืองตะกั่วป่า"
รายละเอียด : -
สถานที่ : เมืองเก่าตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานโครงการ "ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดนิกรวราราม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ขอเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการประกาศแหล่งพลับพลึงธารเป็นพื้นที่คุ้มครอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา