นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรองศาลากลางจังหวัดพังงา