นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสฯ "อุ่นหมอก ไอรัก ณ ปลายพู่" อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ่อน้ำพุร้อนบ้านปลายพู่ ม.4 ต.ท่านา อ.กะปง
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา