นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เรือพยาบาล จำนวน 3 ลำ ในโครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลและจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก(โค
รายละเอียด : -การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา กองเรือภาคที่ 3 จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 18:00 - 00:00 ประธานเปิดงานสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา "พิราบสัมพันธ์ครั้งที่ 1"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเขาช้าง (หลังศาลากลางหลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา