นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้พื้นที่บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านวังหม้อแกง เป็นเส้นทางขี่ม้าให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา "พิราบสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาเขาช้าง (หลังศาลากลางหลังเก่า) อ.เมืองฯ จ.พังงา