นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 - ร่วมงานเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา (พิราบสัมพันธ์ครั้งที่ 1)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา