นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา
2 13:30 - 14:00 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา